Kaja Foundation

Kaja Foundation gebruikt SugarCRM voor de donateurs administratie en de campagnes om nieuwe fondsen te werven.